మురుడేశ్వర్ వద్ద శివుడి విగ్రహం శివుడికి చెందిన భారీ విగ్రహంగా ఉంది

New video Duration: 0 sec

మురుడేశ్వర్ వద్ద శివుడి విగ్రహం శివుడికి చెందిన భారీ విగ్రహంగా ఉంది, ఆలయ సముదాయంలో ఇది చాలా దూరంలో ఉంది. ఇది ప్రపంచంలో శివుని యొక్క రెండవ ఎత్తైన విగ్రహం. శివుని విగ్రహాన్ని నేపాల్ లో కైలాష్నాథ్ మహాదేవ విగ్రహం ఎత్తు అని పిలుస్తారు మరియు నిర్మించడానికి రెండు సంవత్సరాల సమయం పట్టింది. ఈ విగ్రహం Shivamogga యొక్క Kashinath మరియు అనేక ఇతర శిల్పులు నిర్మించారు, వ్యాపారవేత్త మరియు పరోపకారి డాక్టర్ R.N. సుమారు 50 మిలియన్ల వ్యయంతో షెట్టీ. ఈ సూర్యరశ్మి ప్రత్యక్షంగా గెట్స్ మరియు మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది